Cerebrale parese

Liedewei Manders heeft de aantekening diagnostiek, analyse en behandeling arm-hand functie bij kinderen bij cerebrale parese en/of asymmetrie behaald. (Bv bij kinderen met een hemiplegie en/of spasticiteit) Zij heeft kennis en vaardigheid opgedaan in tonusonderzoek, krachtonderzoek ,ROM ( Range of motion) onderzoek en onderzoek van de sensibiliteit van de bovenste extremiteiten. Kennis van de belangrijkste … Meer lezen

Bayley III

In onze praktijk wordt er onderzoek gedaan door de Universiteit Utrecht betreffende de Nederlandse normering voor de Bayley III. Met dit onderzoek wordt nagegaan wat de normale ontwikkeling is bij kinderen in de leeftijd van 2 weken t/m 3,5 jaar oud. Zowel gezonde kinderen als kinderen met speciale kenmerken, zoals het syndroom van Down of … Meer lezen

Werken met aandacht

Concentratie en aandacht   Soms wordt de motoriek (fijne en/of grote motoriek), praktische – of schoolse vaardigheden van een kind belemmerd door aandachts- en alertheidsproblemen.   De behandelingen die de therapeuten geven kunnen waar nodig ondersteund worden met de methode “werken met aandacht” (WMA). Hierbij wordt bekeken op welk gebied de aandacht/alertheid gestimuleerd kan worden … Meer lezen