Carrière Switch Liedewei

Beste collega’s, verwijzers, ouders/verzorgers/leerkrachten,

Wij, als team van De Vlieger willen u langs deze weg laten weten dat Liedewei Manders; kinderergotherapeut heeft besloten om de rest van haar werkende leven verder te gaan als verpleegkundige en per 1 september afscheid neemt van De Vlieger.

Zij heeft 22 jaar geleden samen met collega kinderfysiotherapeut kindertherapie  De Vlieger op poten gezet en is al die tijd met hart en ziel en veel plezier werkzaam geweest als kinderergotherapeut bij De Vlieger.

Echter is het tijd voor verandering en nieuwe uitdagingen.

Liedewei wil iedereen waarmee zij al die jaren heeft samengewerkt bedanken voor het vertrouwen in haar en in de praktijk.

Onze collega Kim Zoutendijk gaat alle werkzaamheden van Liedewei overnemen en wij mogen haar van harte welkom heten als onze nieuwe “maat”.

Kim is een enthousiaste kinderergotherapeut. Nadat zij een jaar voor de klas stond in groep 3 koos zij voor het vak ergotherapie en heeft ook hierin specifiek gekozen voor het werken met kinderen.

Zij heeft reeds 6 maanden, met veel plezier en enthousiasme, werkzaamheden verricht als kinderergotherapeut bij De Vlieger.

U kunt dus blijvend terecht bij De Vlieger voor kinderfysiotherapie en kinderergotherapie of een combinatie daarvan.

Kindertherapie De Vlieger kan iets voor kinderen betekenen wanneer zij belemmerd worden in hun motorische en/of sensorische ontwikkeling.

Heeft U vragen dan kunt U altijd contact opnemen via telefoonnummer: 013-7630750 of via: info@kindertherapiedevlieger.nl.