Corona update (covid19)

Beste ouders, De praktijk is gedeeltelijk open. Wel vragen wij u, als u en/of uw kind zich niet lekker voelt, niet naar de praktijk te komen! Het gaat dan om klachten van verkoudheid, hoesten of koorts. Dit omdat we binnen onze praktijk verschillende kwetsbare doelgroepen behandelen. Mogelijk zullen wij besluiten om uw kind niet te … Read more

Maatregelen m.b.t. het coronavirus (covid19)

We krijgen vragen over hoe we omgaan met het Corona-virus binnen onze praktijk. Uw zorg is begrijpelijk, gezien het fysieke contact tijdens de behandeling. We volgen de adviezen van het RIVM, die als volgt zijn: •Was je handen regelmatig •Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog •Gebruik papieren zakdoekjes Daarnaast hanteren wij de … Read more

Carrière Switch Liedewei

Beste collega’s, verwijzers, ouders/verzorgers/leerkrachten, Wij, als team van De Vlieger willen u langs deze weg laten weten dat Liedewei Manders; kinderergotherapeut heeft besloten om de rest van haar werkende leven verder te gaan als verpleegkundige en per 1 september afscheid neemt van De Vlieger. Zij heeft 22 jaar geleden samen met collega kinderfysiotherapeut kindertherapie  De Vlieger … Read more

AVG

Kindertherapie De Vlieger hecht veel waarde aan bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Raadpleeg voor meer informatie onze privacy policy op deze website of vraag ernaar bij uw therapeut.

Peutergym

Ravotten Bewegingslessen voor peuters en hun ouders. Deze bewegingslessen, voor peuters en hun ouders, die De Vlieger aanbiedt, is bedoeld voor peuters van 2 en 3 jaar onder professionele begeleiding van een kinderfysiotherapeut of kinderergotherapeut. Op speelse wijze wordt de motorische ontwikkeling van het kind gestimuleerd. Het is een leuke activiteit voor kinderen die het … Read more

Schrijf problemen bij kinderen

Steeds meer kinderen hebben moeite om goed leesbaar te schrijven.   Wij kunnen hierbij helpen. Onze ergotherapeut is gecertificeerd om te helpen met behulp van Writic.       De WRITIC wordt afgenomen bij kinderen waarvan leerkrachten zich zorgen maken over de uitvoering van papier- en pentaken. Op basis van de uitkomst van de WRITIC … Read more

Peutergym

“Ravotten” Bewegingslessen voor peuters en hun ouders. Deze bewegingslessen, voor peuters en hun ouders, die De Vlieger aanbiedt, is bedoeld voor peuters van 2 en 3 jaar onder professionele begeleiding van een kinderfysiotherapeut of kinderergotherapeut. Op speelse wijze wordt de motorische ontwikkeling van het kind gestimuleerd. Het is een leuke activiteit voor kinderen die het … Read more

Klaar om te schrijven ?

        De vraag die vaak wordt gesteld is of het nodig is dat kinderen leren schrijven. Deze vraag is met een volmondig `ja` te beantwoorden. Schrijven is belangrijk als communicatie middel en speelt daarnaast ook een belangrijke rol bij het leren lezen en spellen. Leren schrijven vraagt van kinderen vanaf groep 2 … Read more

Ouder/kind yoga

Op zaterdag 1 april van 12.00 uur tot 13.00 uur geeft Sabine Fransen een gratis workshop ouder/kind yoga voor kinderen van 3-6 jaar.   Dit houdt in dat jullie samen met Sabine allerlei yoga houdingen gaan oefenen en spelenderwijs leren ontspannen en de zintuigen prikkelen door allerlei leuke concentratie/adem spelletjes. Even pure aandacht voor jullie samen … Read more