Kindertherapie De Vlieger gaat verhuizen!

Momenteel bestaat De Vlieger uit  twee locaties. Eén in Tilburg Noord en  één in de Reeshof.

Het runnen van twee praktijken brengt organisatorisch veel werk met zich mee. Deze tijd gaat o.i. teveel ten koste van de aandacht voor de kinderen en hun ouders. Na lang beraad hebben we daarom besloten de twee praktijken samen te voegen tot één  nieuwe grotere praktijk. Deze zal gevestigd worden aan de Beethovenlaan 330, 5011 LN Tilburg.

 

Per 1april gaan we de praktijk aan de locatie Warmondstraat beeindigen. Omdat de nieuwbouw aan de Beethovenlaan pas tegen de zomer klaar zal zijn blijven we voorlopig werkzaam in de Mozartlaan.

Wanneer de definitieve datum van verhuizing bekend is, zullen we u opnieuw informeren.

Let op correspondentie vanaf 1 april uitsluitend naar:

Mozartlaan 199

5011 SE Tilburg

013-4558937