Over De Vlieger

Fysiotherapie en Ergotherapie voor Kinderen
Deze combinatie-praktijk bestaat sinds 1996.

KindertherapiePraktijk De Vlieger kan iets voor u betekenen wanneer uw kind belemmerd wordt in zijn of haar motorische of sensorische ontwikkeling. De Vlieger is een combinatie van KinderFysiotherapie en KinderErgotherapie. Alle therapeuten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister en hebben ruime ervaring. Aan de hand van de verwijzing van de arts en/of het aanvangsonderzoek wordt bekeken bij wie het kind het beste op zijn plaats is. Indien nodig geven wij een combinatie van kinderfysiotherapie en -ergotherapie. Er wordt altijd nauw samengewerkt met ouders.

Beleid van de praktijk is dat we altijd functioneel werken en zoveel mogelijk uitgaan van de sterke kanten van het kind.

Waar nodig werken wij samen met school,  artsen, logopedisten, consultatiebureau, GGD, GGZ en andere disciplines.

Ons werkgebied is Tilburg en omliggende gemeenten bijvoorbeeld: Berkel-Enschot, Udenhout, Loon op Zand, Gilze, Hulten enz..

Na aanmelding vindt altijd eerst een intake en onderzoek plaats. N.a.v. het onderzoek wordt beoordeeld of behandeling geïndiceerd is en er wordt in overleg met u en uw kind een behandelplan opgesteld. De behandeling zal aansluitend aan het onderzoek worden opgestart. Op een speelse en functionele manier worden de ontwikkeling en de vaardigheden van het kind gestimuleerd. Afhankelijk van de hulpvraag en de leeftijd van het kind gebruiken wij verschillende behandelmethoden. Functionaliteit staat bij ons hoog in het vaandel! We gaan hulpvraaggericht te werk en trainen zoveel mogelijk praktische vaardigheden die het kind belemmeren in zijn dagelijks functioneren.

 

Resultaten van het onderzoek en/of behandeling worden in een verslag vastgelegd.