Wat is kinderergotherapie?

KinderErgotherapie

De kinderErgotherapeut richt zich op kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van praktische dagelijkse handelingen (zoals schrijven, knippen, veters strikken, bestekhantering en aan- en uitkleden), de motoriek en/of zintuiglijke informatieverwerking (Sensorische Integratie).  Kinderen die moeite hebben met het plannen en organiseren van een handeling, ongeorganiseerd/onhandig te werk gaan en kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen.

Kijk voor meer informatie over kinderergotherapie op www.ketp.nl.

Daarnaast behandelt de KinderErgotherapeut van De Vlieger ook kinderen met een meervoudige handicap, cerebrale parese (zoals hemiplegie), psychomotore retardatie en verschillende syndromen zoals syndroom van Down, Noonan, Williams, velo-cardio-faciaal syndroom enz.  De ergotherapeut stimuleert o.a. spel, arm- en handfunctie en mobiliteit en adviseert bij problemen met de verzorging en omtrent benodigde hulpmiddelen.

 

Er is overlap kinderfysiotherapie / kinderergotherapie. Bij aanmelding wordt in overleg met u en eventueel de verwijzend arts beoordeeld bij wie uw kind het beste op zijn plek is.