Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is gericht op het bewegend functioneren van kinderen tussen 0-16 jaar. De kinderfysiotherapeut behandelt o.a. kinderen met een motorische achterstand, orthopedische problemen / pijnklachten, prematuren, longproblemen, neurologische aandoeningen zoals cerebrale parese, div. syndromen zoals syndroom van Down, Noonan, fragile x, stofwisselingsziekten.

Meestal verloopt de motorische ontwikkeling vanzelf en zonder problemen.
Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Zij hebben gerichte ondersteuning nodig om bepaalde vaardigheden te leren of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te functioneren.

Er is overlap kinderfysiotherapie / kinderergotherapie. Bij aanmelding wordt in overleg met u en eventueel de verwijzend arts beoordeeld bij wie uw kind het beste op zijn plek is.