Werken met aandacht

Concentratie en aandacht

 

Soms wordt de motoriek (fijne en/of grote motoriek), praktische – of schoolse vaardigheden van een kind belemmerd door aandachts- en alertheidsproblemen.

 

De behandelingen die de therapeuten geven kunnen waar nodig ondersteund worden met de methode “werken met aandacht” (WMA). Hierbij wordt bekeken op welk gebied de aandacht/alertheid gestimuleerd kan worden en worden praktische adviezen gegeven voor thuis en/of op school.

 

Indien uw kind uitsluitend een aandachtsprobleem heeft; dus zonder motorische problemen of problemen in de sensorische informatieverwerking is behandeling bij De Vlieger niet geïndiceerd.